• Hợp tác chiến lược với Abbott
  • MÃ KHÓA KỸ THUẬT SỐ
Tin tức
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hạ Môn Wiz

Được thành lập vào tháng 7 năm 2013, Xiamen Wiz Biotech Co., Ltd bắt đầu là một trong những thành viên cống hiến cho việc cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách cung cấp các sản phẩm IVD. Là một công ty y sinh công nghệ cao, Wiz tham gia vào R&D, sản xuất và kinh doanh các thuốc thử và thiết bị chẩn đoán nhanh.

Chi tiết