Hợp tác chiến lược với Abbott

Vào tháng 10 năm 2017, Wizbiotech đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Alere (hiện đã được Abbott mua lại), trở thành đối tác bên thứ ba đầu tiên của Abbott tại Trung Quốc, Abbott trở thành đại lý độc quyền của hai sản phẩm của Wiz Biotech tại Trung Quốc.


gastrin


Vào tháng 10 năm 2018, chủ tịch của Abbott Trung Quốc đã đến thăm công ty và nói rõ ý định mở rộng hợp tác sâu rộng trong tương lai.


vitamin d


Vào tháng 2 năm 2019, chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Abbott Laboratories đã đến thăm công ty và ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với WizBiotech để thực hiện hợp tác chiến lược sâu sắc hơn, Và trở thành đại lý độc quyền cho bốn sản phẩm khác của Wiz Biotech tại Trung Quốc.


gastrin

vitamin d

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật